Wiadomości

Działanie 7.2 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20 dla Działania 7.2, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20 z dnia 4.02.2020 r. Informujemy, iż w przedmiotowym konkursie odstąpiono od przeprowadzenia oceny strategicznej. Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zwiększono kwotę środków przeznaczonych na konkurs pozwalającą na skierowanie do dofinansowania 8 projektów.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

Ponadto IOK zamieszcza listę członków KOP.

Pobierz plik:

Lista projektów

Lista członków KOP

Działanie 8.6 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Ponadto informujemy, iż z uwagi na fakt, iż kwota projektów pozytywnie ocenionych w ramach I fazy nie przekracza kwoty przeznaczonej na konkurs ocena strategiczna nie została przeprowadzona.

Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20.

Pobierz plik:

Lista członków KOP

Lista rankingowa

 

Działanie 7.2 – Lista projektów skierowanych do II fazy oceny

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach I fazy oceny merytorycznej dla konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia Listę projektów w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20 skierowanych do II fazy oceny. Pobierz plik

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

DOFE w tym roku odbędą się w nowej formule – wyłącznie on-line.

Szanowni Państwo,

Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) wyjątkowo w tym roku odbędą się w nowej formule – wyłącznie on-line.

W weekend 25-27 września 2020 roku dzięki nowej formule (on-line), będziecie mogli odwiedzić projekty we wszystkich 16 regionach Polski. Różnorodność zrealizowanych projektów z Funduszy Europejskich wprowadzi was w wirtualny świat, w którym będziecie mogli spacerować po niedostępnych na co dzień miejscach. Odbędą się także pokazy i warsztaty on-line.

Ponadto Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako koordynator akcji, będzie promować wydarzenie w telewizji, w radio, w Internecie oraz na stronie www.dniotwarte.eu,

Zachęcamy także do udziału w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej polegający na przygotowaniu krótkiego filmiku promocyjnego (30s/1min), który prezentuje Państwa projekt. Trzy materiały, które zdobędą uznanie jury konkursowego otrzymają nagrody. Nagrodą główną dla zwycięskiego beneficjenta będzie nakręcenie profesjonalnego filmu promocyjnego projektu oraz bon na sprzęt audio, video. Szczegóły konkursu pojawia się na stronie www.dniotwarte.eu.

Dodatkowych informacji o DOFE udziela Biuro Informacji i Promocji EFS pod nr tel. (91) 4256163 lub e. mail: efs@wup.pl

Zachęcamy do aktywnego udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich 2020, tym razem on-line. 

 

Działanie 7.6 – Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 dla Działania 7.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.