Załącznik nr 5.13 Wzór umowy o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 do Naboru wniosków powiatowych urzędów pracy na rok 2015

Dodano przez: redaktor_w | 13 maja 2015

W związku z ogłoszonym w dniu 16 marca 2015 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe/Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje o załączeniu Wzoru umowy o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 do Naboru wniosków powiatowych urzędów pracy na rok 2015 (załącznik nr 5.13). Ww. wzór stanowi minimalny zakres umowy, który może zostać rozszerzony przez Instytucję Pośredniczącą.

Wzór UDA PUP Wersja
Wzór UDA PUP Wersja

wzor_UDA_PUP_wersja_1.0.doc


Version: 1.0
1.1 MiB
393 Pobrań
Szczegóły
Załącznik Nr 3 Do Umowy Oświadczenie O Kwalifikowalności Podatku Od Towarów I Usług
Załącznik Nr 3 Do Umowy Oświadczenie O Kwalifikowalności Podatku Od Towarów I Usług

Zalacznik_nr_3_do_umowy_Oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_podatku_od_towarow_i_uslug.docx


55.3 KiB
334 Pobrań
Szczegóły
Załącznik Nr 4 Do Umowy Harmonogram Płatności
Załącznik Nr 4 Do Umowy Harmonogram Płatności

Zalacznik_nr_4_do_umowy_Harmonogram_platnosci.docx


54.9 KiB
121 Pobrań
Szczegóły
Załącznik Nr 5 Do Umowy Zakres Danych Osobowych Powierzonych Do Przetwarzania
Załącznik Nr 5 Do Umowy Zakres Danych Osobowych Powierzonych Do Przetwarzania

Zalacznik_nr_5_do_umowy_Zakres_danych_osobowych_powierzonych_do_przetwarzania.docx


23.7 KiB
316 Pobrań
Szczegóły
Załącznik Nr 6 Do Umowy  Wzór Oświadczenia Uczestnika
Załącznik Nr 6 Do Umowy Wzór Oświadczenia Uczestnika

Zalacznik_nr_6_do_umowy._Wzor_oswiadczenia_uczestnika.docx


57.1 KiB
37 Pobrań
Szczegóły
Załącznik Nr 7 Do Umowy Wzór Upoważnienia Do Przetwarzania Danych Osobowych Na Poziomie Beneficjenta I Podmiotów Przez Niego Umocowanych
Załącznik Nr 7 Do Umowy Wzór Upoważnienia Do Przetwarzania Danych Osobowych Na Poziomie Beneficjenta I Podmiotów Przez Niego Umocowanych

Zalacznik_nr_7_do_umowy_Wzor_upowaznienia_do_przetwarzania_danych_osobowych_na_poziomie_beneficjenta_i_podmiotow_przez_niego_umocowanych.docx


53.0 KiB
95 Pobrań
Szczegóły
Załącznik Nr 8 Do Umowy Wzór Odwołania Upoważnienia Do Przetwarzania Danych Osobowych
Załącznik Nr 8 Do Umowy Wzór Odwołania Upoważnienia Do Przetwarzania Danych Osobowych

Zalacznik_nr_8_do_umowy_Wzor_odwolania_upowaznienia_do_przetwarzania_danych_osobowych.docx


52.5 KiB
56 Pobrań
Szczegóły
1Załącznik 9 Wnioski O Nadanie Zmianę Wycofanie Dostępu Dla Osoby Uprawnionej
1Załącznik 9 Wnioski O Nadanie Zmianę Wycofanie Dostępu Dla Osoby Uprawnionej

1Zalacznik_9_Wnioski_o_nadanie_zmiane_wycofanie_dostepu_dla_osoby_uprawnionej.doc


115.0 KiB
97 Pobrań
Szczegóły
Załącznik Nr 10 A Do Umowy Informacja O Numerze Rachunku Podstawowego FP
Załącznik Nr 10 A Do Umowy Informacja O Numerze Rachunku Podstawowego FP

Zalacznik_nr_10_a_do_umowy_Informacja_o_numerze_rachunku_podstawowego_FP.docx


56.2 KiB
52 Pobrań
Szczegóły
Załącznik Nr 10 B Do Umowy Informacja O Numerze Rachunku Pomocniczego Do Ponoszenia Wszystkich Wydatków W Ramach Projektu
Załącznik Nr 10 B Do Umowy Informacja O Numerze Rachunku Pomocniczego Do Ponoszenia Wszystkich Wydatków W Ramach Projektu

Zalacznik_nr_10_b_do_umowy_Informacja_o_numerze_rachunku_pomocniczego_do_ponoszenia_wszystkich_wydatkow_w_ramach_projektu.docx


54.8 KiB
31 Pobrań
Szczegóły