Zaakceptowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dodano przez: redaktor_k | 7 kwietnia 2015

SZOOP jest dokumentem uszczegóławiającym do Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w którym doprecyzowany został sposób realizacji założeń przyjętych w Programie.

Ze środków PO WER przewidziano wspieranie ściśle określonych obszarów, pogrupowanych w spójne kategorie tematyczne (tzw. Osie Priorytetowe):

Oś I Osoby młode na rynku pracy,
Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Oś VI Pomoc Techniczna.

W SZOOP doprecyzowane zostały formy wsparcia w ramach PO WER. W dokumencie można znaleźć, między innymi, następujące informacje:

– na jakie działania w ramach Osi Priorytetowych Programu można uzyskać wsparcie,
– jakie typy projektów mogą być realizowane w ramach konkretnego działania / poddziałania,
– jakie są cele i oczekiwane rezultaty wsparcia,
– kto może ubiegać się o dofinansowanie na realizacje projektów,
– kto jest ostatecznym odbiorcą wsparcia, a zatem do jakiej grupy docelowej powinny być kierowane projekty,
– jakie tryby wyboru projektów przewidziano dla działań / poddziałań Programu,
– jakie są zasady finansowania projektów,
– jakie kwoty zostały przewidziane w Programie na realizację poszczególnych działań/poddziałań.

Zalacznik 1 Tabela Transpozycji PI Na Działania  Poddziałania W Poszczególnych Osiach Priorytetowych
Zalacznik 1 Tabela Transpozycji PI Na Działania Poddziałania W Poszczególnych Osiach Priorytetowych

Zalacznik_1_Tabela_transpozycji_PI_na_dzialania__poddzialania_w_poszczegolnych_osiach_priorytetowych.pdf


37.9 KiB
30 Pobrań
Szczegóły
Zalacznik 2a Tabela Wskaźników Rezultatu Bezpośredniego I Produktu Dla Działań I Podziałań
Zalacznik 2a Tabela Wskaźników Rezultatu Bezpośredniego I Produktu Dla Działań I Podziałań

Zalacznik_2a_Tabela_wskaznikow_rezultatu_bezposredniego_i_produktu_dla_dzialan_i_podzialan.pdf


273.7 KiB
44 Pobrań
Szczegóły
Zalacznik 2b Definicje Wskaźników Monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Zalacznik 2b Definicje Wskaźników Monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zalacznik_2b_Definicje_wskaznikow_monitorowania_Programu_Operacyjnego_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_2014-2020.pdf


604.3 KiB
28 Pobrań
Szczegóły
SZOOP PO WER 14 20
SZOOP PO WER 14 20

SZOOP_PO_WER_14_20.pdf


5.2 MiB
37 Pobrań
Szczegóły