Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnościna lata 2014 – 2020

Dodano przez: redaktor_w | 17 kwietnia 2015

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Dokument obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2015 roku.

 

 

Wytyczne Kwalifikowalnosc 16042016
Wytyczne Kwalifikowalnosc 16042016

wytyczne_kwalifikowalnosc_16042016_2.pdf


604.9 KiB
117 Pobrań
Szczegóły