Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

„Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2021” – VII edycja konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie już po raz siódmy organizuje konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”. Inicjatywa ta, ma na celu uhonorowanie dotychczasowych wysiłków podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację w województwie zachodniopomorskim projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 konkurs jest dedykowany beneficjentom i osobom zaangażowanym w realizację i wdrażanie Regionalnego […]

2021-04-19
Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Poddziałanie 1.2.1 – Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21. W odpowiedzi na konkurs złożono 7 projektów na ogólną kwotę dofinasowania 15 189 001,97 zł

2021-03-30

Poddziałanie 1.2.1 – Informacja po spotkaniu informacyjnym online

23 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie w formule online, dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (konkurs nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21). Nabór wniosków dotyczy projektów ukierunkowanych na wsparcie osób młodych […]

2021-02-25

Poddziałanie 1.2.1. – Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowymw ramach PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji. Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2021 r., od godziny 11:00 na platformie Zoom (www.zoom.us). Osoby zainteresowane prosimy […]

2021-02-17

Poddziałanie 1.2.1 – Nabór wniosków w trybie konkursowym.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1. Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21 Informacje do ogłoszenia o naborze: POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21 Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w […]

2021-01-26

Poddzialanie 1.2.1. – Lista zawartych umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/20 – stan na dzień 30 grudnia 2020 r. Pobierz plik W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.  

2020-12-30

Informacja po szkoleniu

Za nami szkolenie pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” W dniu 24 listopada 2020 r. odbyło się szkolenie w formie online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, z zakresu kontroli, nieprawidłowości i nadużyć w projektach EFS. Szkolenie skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS […]

2020-11-25
Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zapraszamy na szkolenie online pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie  pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. nieprawidłowości i nadużyć do jakich może dojść w trakcie […]

2020-11-10

Szkolenie w formie online pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” zrealizowane

29 października 2020 r. odbyło się szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w formie online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Szkolenie skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o […]

2020-10-30

Poddziałanie 1.2.1. – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/20. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/20. Pobierz plik: Lista członków KOP Lista rankingowa  

2020-10-23