Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Szkolenie pn. „ Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS” – zrealizowane

Dnia 8 lipca 2021 r. w formie online z wykorzystaniem platformy evenea.pl odbyło się szkolenie pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS” Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania się do zamknięcia […]

2021-07-09
Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Poddziałanie 1.2.1 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21 z dnia 30.06.2021 r. wraz z jej aktualizacją z 02.07.2021 r. Aktualizacja listy wynika ze zwiększenia alokacji na Poddziałanie 1.2.1., w związku z którą wszystkie projekty ocenione pozytywnie otrzymały dofinansowanie. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje […]

2021-07-02
Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Poddziałanie 1.2.1 – Aktualizacja harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia zaktualizowany harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w ramach konkursu PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1. Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21

2021-06-28
Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Zapraszamy na szkolenie online pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na ostatnie zaplanowane w tym roku szkolenie  pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania się do zamknięcia i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków […]

2021-06-17

Poddziałanie 1.2.1. – Lista projektów zakwalifikowanych do negocjacji

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21. Pobierz plik      

2021-06-10

Szkolenie w formie online pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” zrealizowane

Dnia 8 czerwca 2021 r. w formie online z wykorzystaniem platformy evenea.pl odbyło się szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”. Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o […]

2021-06-09

Szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach EFS” – zrealizowane

Dnia 27 maja 2021 r. w formie online z wykorzystaniem platformy evenea.pl odbyło się szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach EFS”. Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem szkolenia było zdobycie […]

2021-05-28

Rozpoczynają się konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)

2 czerwca 2021 r. odbędzie się konferencja otwierająca konsultacje społeczne Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). FERS to Program mający na celu usprawnienie funkcjonowania różnych polityk publicznych, w tym m.in.: poprawę sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie opieki nad dziećmi, podnoszenie jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integrację społecznej, rozwój […]

2021-05-24

Zapraszamy na szkolenie online pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie  pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014. Termin szkolenia: 8 czerwca 2021 r. […]

2021-05-20

Zapraszamy na szkolenie online pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach EFS”

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie  pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach EFS”. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia po […]

2021-05-12