Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie „zatrudnienie” PO WER 2014-2020 prowadzony przez WUP w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, iż w dniu 10 września 2015 r. została zatwierdzona lista kandydatów na ekspertów w […]

2015-09-11

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W dniu 25 sierpnia 2015 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy , Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych -Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15. W pierwszej […]

2015-08-26

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy/ Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 21.08.2015 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 w wersji 1.1 […]

2015-08-21

Lista nr 5 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

Została zatwierdzona lista nr 5 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Lista Nr 5 Umów Dla Projektów Pozakonkursowych. Lista_nr_5_umow_dla_projektow_pozakonkursowych..pdf 72.0 KiB 27 Pobrań Szczegóły Data:25 […]

2015-08-13

Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 w ramach Działania 1.2/Poddziałania 1.2.2 PO WER 2014-2020.

Zgodnie z informacją z dnia 07.08.2015 r., zamieszczoną na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, dotyczącą zmiany terminu publikacji Załącznika 5.12 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 1.2/Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informujemy, iż przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Dyrektora WUP w […]

2015-08-11

Informacja o zmianie terminu udostępnienia Zestawienia standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 1.2/ Poddziałania 1.2.2.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, uprzejmie informuje, iż Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 1.2/Poddziałania 1.2.2, tj. załącznik nr 5.12 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15, którego termin […]

2015-08-07

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014 – 2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych warunków realizacji wsparcia na rzecz rozwoju kwalifikacji i podnoszenia adaptacyjności przedsiębiorców i pracowników opartego na podejściu popytowym, a także realizacji programów outplacementowych w przedsiębiorstwach przechodzących proces restrukturyzacji. Wytyczne są skierowane do instytucji, które uczestniczą w realizacji programów na lata 2014 – 2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających programami […]

2015-08-05

Lista podpisanych umów nr 3 dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

Została zatwierdzona lista nr 3  podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Lista Nr 1 Umów Dla Projektów Pozakonkursowych Lista_nr_1_umow_dla_projektow_pozakonkursowych.pdf 58.2 KiB 31 Pobrań Szczegóły Data:25 […]

2015-08-04

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu dziennych domów opieki medycznej. Wnioskodawcą może być podmiot leczniczy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. […]

2015-07-31

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach PO WER 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.2, Podziałanie 1.2.2

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty z województwa zachodniopomorskiego, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających […]

2015-07-23