Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 1 listopada 2015 r.

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak zwana Lista projektów. Naszym celem jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych […]

2015-11-06

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje o zaproszeniu do składania wniosków EACEA/41/2015 w ramach programu Erasmus+ „KA3 – Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw angażujących się w prowadzenie praktyk zawodowych” (2015/C 340/05) Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ […]

2015-11-03

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22.32-002/15 dla Poddziałania 1.2.2 PO WER

W związku z zakończeniem etapu oceny formalnej wniosków skierowanych na konkurs nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej. Jednocześnie informuję, iż projekty które zostały skierowane do oceny w ramach KOP, a nie zostały […]

2015-10-23

„Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”

Księga określa, szczegółowe informacje na temat  sposobu konstruowania i stosowania znaków marki FE i programów zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020” oraz w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dodatkowo uwzględnia interpretacje uzyskane podczas dodatkowych konsultacji z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Księga została […]

2015-10-21

Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22.32-002/15 dla Poddziałania 1.2.2 PO WER

W związku z zakończonym w dniu 24 września 2015 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 ogłoszonego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia szczegółowy harmonogram kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu. Harmonogram Oceny […]

2015-10-01

Zatwierdzone Formularze zmian do projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER

Wojewódki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zatwierdzone Formularze zmian  dla projektu pozakonkursowego PUP w w ramach PO WER. 22.7.4 Formularz Zmian Do Pr Konkur Pozakonk Wymag Zatwierdz Aneks Umowy Ob Od 18.09.2015 22.7.4_Formularz_zmian_do_pr.konkur.pozakonk.wymag_.zatwierdz_aneks.umowy_ob.od_18.09.2015.doc 72.0 KiB 58 Pobrań Szczegóły Data:25 kwietnia 2017 22.7.5 Formularz Inf O Zmianach W Pr Konkur Pozakonkur Niewymag Zatw Aneks Um Ob […]

2015-09-30

Zakończenie naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER

W dniu 24 września br. o godzinie 15 00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie zakończył się pierwszy nabór projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 1.2 Poddziałania 1.2.2. O dofinansowanie projektu ubiegać się mogły Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji […]

2015-09-25

Aktualizacja w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 w ramach PO WER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy/ Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 21.09.2015 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 w wersji 1.3. […]

2015-09-21

Aktualizacja Wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie „zatrudnienie” PO WER 2014-2020 prowadzony przez WUP w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, iż w dniu 16 września 2015 r. została zatwierdzona zaktualizowana lista kandydatów na ekspertów […]

2015-09-18

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy/ Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 15.09.2015 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 w wersji 1.2. […]

2015-09-15