Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię temat:

Wybierz kategorię:

Pokaż wiadomości

Sortuj wg.

Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 PO WER 2014-2020–aktualizacja załącznika 7.2 Wzór umowy o dofinansowanie projektu do Regulaminu naboru nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/16

W związku z aktualizacją załącznika 7.2 Wzór umowy o dofinansowanie projektu do Regulaminu naboru nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.1.2  Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój […]

2016-03-25

Poddziałanie 1.1.2 PO WER 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu naboru nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/16 oraz załącznika 7.7

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych –  projekty pozakonkursowe Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 18 […]

2016-03-18

Poddziałanie 1.1.2 POWER 2014-2020 dla Powiatowych Urzędów Pracy – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

W dniu 14 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjn edla Powiatowych Urzędów Pracy dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/16. W trakcie […]

2016-03-14

Poddziałanie 1.1.2 POWER 2014-2020 dla Powiatowych Urzędów Pracy. Zaproszenie na spotkanie informacyjne.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaprasza przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy na spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/16 w trybie pozakonkursowym w ramach ww. Poddziałania w roku 2016. Spotkanie odbędzie się w dniu […]

2016-03-09

Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020–aktualizacja załącznika 7.2 Wzór umowy o dofinansowanie projektu do Regulaminu naboru nrPOWR.01.01.02-IP.22-32-001/16

W związku z koniecznością aktualizacji załącznika 7.2 Wzór umowy o dofinansowanie projektu do Regulaminu naboru nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.1.2  Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja […]

2016-03-04

Poddziałanie 1.1.2 PO WER na 2016 rok – Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy województwa zachodniopomorskiego

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na […]

2016-03-01

Działanie 1.2.2 PO WER – Informacja dotycząca składu KOP

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż  informacja o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 zostanie podana do publicznej wiadomości w momencie ogłoszenia ostatecznego rozstrzygnięcia dla protestów złożonych w odpowiedzi na ww. konkurs.

2016-02-29

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02.IP.22-32-002/15

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z art. 46 ust.4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15. […]

2016-02-29

Działanie 1.2 Informacja w sprawie konkursu dotyczącego Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Działanie 1.2 informacja w sprawie konkursu dotyczącego Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracyw ramach PO WER2014-2020. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, podjął […]

2016-02-19

Udostępniono nową Bazę konkurencyjności

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje o udostępnieniu w dniu 7.12.2015r. docelowej Bazy konkurencyjności dla perspektywy finansowej 2014-2020. Nowe narzędzie dostępne jest pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz https://konkurencyjnosc.gov.pl . W przypadku programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój obowiązek upubliczniania nowych zapytań ofertowych w ramach nowego narzędzia powstaje od dnia 1.01.2016r. Kolejne zapytania ofertowe, także dla projektów w […]

2016-02-19