Poddziałanie 1.2.1 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Daniel Sawicki | 31 sierpnia 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21– stan na dzień 31 sierpnia 2021 r.

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.