Otwieramy drzwi, które do tej pory wydawały się zamknięte!

Dodano przez: Daniel Sawicki | 11 lutego 2020

W 2019 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Centrum Innowacyjnego Biznesu rozpoczęło realizację projektu pod  nazwą „NEED zamiast NEET – Zachodniopomorskie”.

Dla kogo

Projekt skierowany jest do 70 osób (w tym z niepełnosprawnościami) w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, w tym osoby bierne zawodowo, bezrobotne oraz tzw. ubogie pracujące.

Poszukiwanie i zdobywanie umiejętności oraz kwalifikacji

Niskie kwalifikacje zawodowe lub ich niezgodność z obecnym rynkiem pracy i/lub brak doświadczenia zawodowego powodują, że młodzi ludzie rezygnują z aplikowania na stanowiska pracy, które wydają się im nieosiągalne.  Zdobywając nowe kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie, mają szansę na wybranie właściwej ścieżki zawodowej. Główny nacisk w projekcie kładziony jest na podniesienie pewności siebie osoby młodej, aby miała poczucie, że mimo niewielkiego doświadczenia może stanowić kluczowe wsparcie w działalności pracodawcy.

Celowe wsparcie

Kadra projektu opiekuje się Uczestnikami od momentu zakwalifikowania się do projektu, aż do momentu znalezienia zatrudnienia. Pomoc obejmuje szereg form wsparcia, dzięki którym młodzi ludzie nie tylko rozwijają się zawodowo, ale mogą przełamać bariery psychologiczne związane z wejściem na rynek pracy, podzielić się swoimi problemami, otrzymać wsparcie psychologiczne.

Poprzez opracowanie Indywidualnego Planu Działania a następnie jego realizację przez Uczestnika, w tym także poprzez kursy i staże zgodne z potrzebami zachodniopomorskiego rynku pracy, dążymy do „parowania” Uczestnika z pracodawcą, czego rezultatem ma być trwałe zatrudnienie.

Czynniki sukcesu projektu

Każda forma wsparcia jest omawiana z Uczestnikiem krok po kroku. Beneficjent stosuje innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają nawiązanie kontaktu osób młodych z pracodawcami. Kadra projektu pomaga w przygotowaniu profesjonalnego CV, uczestniczy w rozmowach kwalifikacyjnych, podpowiada jak zaprezentować się na takiej rozmowie. Szkolenia i kursy dobierane są indywidualnie do Uczestników.

W ramach projektu przewidziano bogaty wachlarz kursów i szkoleń takich jak: certyfikowany pracownik biurowy, stylizacja paznokci, kurs Excel, kurs grafiki komputerowej, kurs na operatorów wózków widłowych w kategorii II WJO, kurs na operatorów koparki jednonaczyniowej klasy I oraz inne.
Do tej pory ze wsparcia skorzystało 50 osób (24 kobiet i 26 mężczyzn). Doświadczenie zawodowe poprzez staż zdobyło 8 osób ( 4 kobiety i 4 mężczyzn). Dzięki udziałowi w projekcie zatrudnienie znalazły 33 osoby (20 kobiet i 13 mężczyzn).

Zadania na przyszłość

Bardzo często młodzi ludzie potrzebują drogowskazu na ścieżce kariery zawodowej, a w projekcie mają szansę skorzystać z pomocy doradców. Wsparcie szyte na miarę to motto jakim kieruje się CIB. Przekonaliśmy do siebie i stale współpracujemy z najbardziej innowacyjnymi firmami wchodzącymi w skład inteligentnych specjalizacji regionu – mówi Tomasz Osak – właściciel firmy.

Uczestnicy otrzymują ściśle dopasowaną pomoc. Obejmuje ona IPD, pośrednictwo pracy, podnoszenie kompetencji, nabywanie kwalifikacji pożądanych przez pracodawców, nabycie umiejętności praktycznych w ramach staży zawodowych. Otwieramy drzwi, które do tej pory wydawały się zamknięte!podkreśla Izabela Machniak, specjalista ds. projektów szkoleniowych  Centrum Innowacyjnego Biznesu.

Centrum Innowacyjnego Biznesu otrzymało nominację w kategorii „Najlepszy Beneficjent Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” podczas „Zachodniopomorskich Magnolii EFS 2019” – nagród za zaangażowanie w realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  (https://www.youtube.com/watch?v=VnRAMkPYXic)

Powyższy materiał dot. projektu NEED zamiast NEET – Zachodniopomorskie”, którego Wnioskodawcą jest Centrum Innowacyjnego Biznesu w Szczecinie. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania projektu z UE wynosi 879 700,00 PLN , kwota wkładu krajowego – 46 300,00 PLN. Całkowita wartość projektu  926 000,00 PLN. Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r – 31.06.2020 r.