Od pasji do wymarzonego zawodu

Dodano przez: Daniel Sawicki | 3 czerwca 2020

Branża samochodowa od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem, a Pan Mateuszjuż od dziecka marzył by pracować przy samochodach. Od szesnastego roku życia uczył się i przygotowywał  zawodowo do pracy w branży samochodowej. Uzyskał tytuł czeladnika w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Po zakończeniu edukacji podjął pracę jako mechanik w warsztacie samochodowym zdobywając niezbędne doświadczenie.

Po tym czasie zdecydował otworzyć i poprowadzić zakład usług mechaniki pojazdowej. Dzięki dotacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój otworzył własną działalność gospodarczą. Zakupił nowoczesny sprzęt niezbędny do pracy i w wieku 22 lat otworzył własny zakład usług mechaniki pojazdowej pod nazwą „Nygomaniak Mateusz Gierasimow”.

Dzięki pozyskaniu kolejnych funduszy na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy nowy przedsiębiorca zakupił sprzęt i zatrudnił bezrobotne osoby. Obecnie„posiadamy stanowiska na których możemy bardzo dobrze funkcjonować i pracować”- mówi Mateusz Gierasimow – właściciel firmy.

Jego odwaga i motywacja przyczyniły się do tego,  że firma odniosła sukces i jest rozpoznawalna na lokalnym rynku.

Mateusz Gierasimow został nominowany w kategorii „Młodzi w akcji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” podczas „Zachodniopomorskich Magnolii EFS 2018” – nagród za zaangażowanie w realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

link:https://www.wup.pl/rpo/sukcesy-i-efekty-projektow/zachodniopomorskie-magnolie-efs/

link: https://www.wup.pl/power/konkurs-zachodniopomorskie-magnolie-efs-2018-nominowani/

Powyższy materiał dot. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (III)”, którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu. Przedsięwzięcia realizowane były w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania projektu z EFS wynosi  2 133 699,00. Okres realizacji projektu: 01.01.2017r – 31.12.2018 r.Wartość projektu 2 322 015,00zł.