Nowe kwalifikacje – początkiem zawodowej kariery

Dodano przez: Daniel Sawicki | 27 września 2019

W styczniu 2019 r. Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczęło realizację projektu pod  nazwą „Twoja ścieżka kariery!” na terenie miast: Białogard, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Police, Stargard, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dla kogo

Projekt zakłada udział 68 osób młodych wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy w wieku 18 – 29 lat, w tym osoby
z niepełnosprawnościami (38 kobiet i 30 mężczyzn), pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim.

Poszukiwanie umiejętności

Brak zatrudnienia najczęściej związany jest z niedopasowaniem posiadanych umiejętności do potrzeb rynku pracy czy brakiem doświadczenia zawodowego. W odnalezieniu się młodym osobom na rynku pracy pomógł udział w projekcie pt. Twoja ścieżka kariery ! Uczestnicząc w nim, mogli oni skorzystać z indywidualnej, kompleksowej pomocy, która doprowadziła ich do zatrudnienia

Istotne wsparcie

Kadra projektu opiekuje się Uczestnikami od momentu zakwalifikowania się do projektu, aż do momentu znalezienia zatrudnienia. Pomoc obejmuje szereg form wsparcia, dzięki którym młodzi ludzie nie tylko rozwijają się zawodowo, ale mogą przełamać bariery psychologiczne związane z wejściem na rynek pracy, podzielić się swoimi problemami, otrzymać wsparcie psychologiczne.

Czynniki sukcesu projektu i efekty działań

Indywidualizacja wsparcia dla każdego Uczestnika, umożliwienie udziału w kompleksowej ścieżce mającej na celu określenie możliwości zawodowych danej osoby, przełamanie barier uniemożliwiających wejście na rynek pracy, nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego, pomoc w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Projekt realizowany jest przez doświadczoną kadrę doradców zawodowych, pośredników pracy oraz trenerów, znających doskonale zachodniopomorski rynek pracy, mających kontakty z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, dzięki czemu Uczestnikom oferuje się wsparcie „szyte na miarę”, godziwe warunki odbywania stażu, a następnie zatrudnienia (w zakładach pracy przestrzegających przepisów BHP, prawa pracy, szanujących pracowników oraz stawiających na rozwój zawodowy swojej kadry).

Każdy Uczestnik (bez względu na płeć, wyznanie, pochodzenie, przekonania) jest dla nas bardzo ważny i założeniem projektu jest, aby każda osoba (po zakończeniu udziału w projekcie) miała poczucie spełnienia zawodowego, społecznego oraz świadomość swoich celów życiowych, w tym zawodowych – mówi Ewa Kanabus-Koszal – koordynator projektu.

Ponadto,  niewymiernymi rezultatami udziału w projekcie są: poprawa komunikacji i relacji pomiędzy pracownikami, pozytywna zmiana nastawień, postaw, sposobów wyrażania emocji, poprawy więzi międzyludzkich, zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów w pracy, podniesienie poziomu kultury osobistej pracowników, poprawa wizerunku w środowisku lokalnym.

Powyższy materiał dot. projektu Twoja ścieżka kariery!, którego Wnioskodawcą jest Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Działania 1.2.1 finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania projektu z UE wynosi 932 662,50 zł. Całkowita wartość projektu 981 750,00 zł. Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.12.2019 r.