Lista nr 4 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

Dodano przez: redaktor_k | 12 kwietnia 2015

Została zatwierdzona lista nr 4 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Lista Nr 4 Umów Dla Projektów Pozakonkursowych
Lista Nr 4 Umów Dla Projektów Pozakonkursowych

Lista_nr_4_umow_dla_projektow_pozakonkursowych.pdf


69.7 KiB
28 Pobrań
Szczegóły