Lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

Dodano przez: redaktor_k | 17 lipca 2015

Została zatwierdzona lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Lista Nr 2- Umów Dla Projektów Pozakonkursowych
Lista Nr 2- Umów Dla Projektów Pozakonkursowych

Lista_nr_2-_umow_dla_projektow_pozakonkursowych.pdf


64.0 KiB
32 Pobrań
Szczegóły