IX Gminne Targi Pracy w Dobrej pn. „Wiele dróg kariery. Jeden początek”

Dodano przez: Daniel Sawicki | 22 października 2019

21 października 2019 roku w Dobrej odbyły się IX Gminne Targi Pracy pod nazwą „Wiele dróg kariery. Jeden początek” w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotek przy ul. Granicznej 31. Organizatorem  przedsięwzięcia był Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Kiermasz Pracy skierowany był do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, którzy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami oferującymi wolne miejsca pracy oraz instytucjami działającymi na rzecz polickiego rynku pracy.

Udział w wydarzeniu wzięło ok. 30 wystawców. Osobom odwiedzającym kiermasz, swoje oferty prezentowali: pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, agencje zatrudnienia, instytucje wspierające przedsiębiorców. Na osoby bezrobotne i poszukujące pracy czekało wiele miejsc pracy, zarówno dla osób nisko wykwalifikowanych jak i dla tych którzy posiadają specjalistyczne wykształcenie lub uprawnienia.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na swoim stoisku informowali o możliwościach wsparcia w ramach Funduszy Europejskich (RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020),  Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a także zachęcali do skorzystania z usług świadczonych przez  specjalistów z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (m.in. doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe).