Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych dla Beneficjentów PO WER 2014-2020

Dodano przez: Daniel Sawicki | 6 maja 2022

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 27 kwietnia br. podjął decyzję o częściowym zawieszeniu stosowania niektórych rozdziałów następujących Wytycznych:

  • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Częściowe zawieszenie wytycznych wynika z konieczności kontynuacji działań na rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, a także dopuszczenia do realizacji nowych projektów lub zmian w dotychczas realizowanych projektach, zakładających łagodzenie kryzysu uchodźczego związanego z napływem do Polski osób z Ukrainy, które opuszczają swój kraj z powodu konfliktu zbrojnego.

Termin zawieszenia: do 31 grudnia 2023 r.

Pobierz plik:

  1. Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałemśrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Więcej informacji:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#/domyslne=1