Fundusze Europejskie w walce z COVID-19

Dodano przez: Daniel Sawicki | 16 kwietnia 2020

Z uwagi na konieczność podjęcia działań skierowanych na walkę z epidemią wirusa COVID-19 oraz łagodzenie jej negatywnego wpływu na gospodarkę, podjęto decyzję o przeznaczeniu ponad 60 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) na ten cel. Dodatkowo, dzięki oszczędnościom zgłoszonym przez powiatowe urzędy pracy, zagwarantowano kolejne 6 mln zł z POWER, co razem daje kwotę ponad 66 mln zł z tego tylko programu. Środki te wzmocnią zasoby Funduszu Pracy, dając przedsiębiorcom możliwość zrekompensowania części wynagrodzeń pracowników do 30 roku życia, wraz ze składkami ponoszonymi przez pracodawców na ich (pracowników) ubezpieczenia społeczne.

Łączne nasze województwo przekaże z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) aż 138 mln zł (w tym 14 mln zł z oszczędności) na wsparcie przedsiębiorców.

WAŻNE! Po wsparcie należy się kierować do Powiatowych Urzędów Pracy w miejscu, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, zachowując 14-dniowy termin od ogłoszenia naboru wniosków.

Szczegóły wsparcia znajdziecie Państwo w załączonej broszurze.