Czwarta tura naboru grantów do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych” ogłoszona

Dodano przez: Daniel Sawicki | 6 października 2021

 

Wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych nie są Ci obce? Masz pomysł na nowe, bardziej efektywne i skuteczne rozwiązania dotyczące włączenia społecznego osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym?

Weź udział w IV turze naboru grantów do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”!

Czym jest inkubator?

Inkubator to miejsce wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poszukują osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora jest szeroki i obejmuje w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Kto może wziąć udział w naborze?

Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna, którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

Zgłoszenia

Zgłoszenia, w postaci Karty Innowacji dostępnej na stronie Włącznika należy nadsyłać (w wersji elektronicznej) do 30 października 2021 r. do godziny 23:59 pod adres innowacje@rops.poznan.pl

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 32 tys. zł.

Masz pomysł i nie wiesz czy wpisuje się on w politykę inkubatora? Nie czekaj – skonsultuj go z kadrą Włącznika!

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Szymańską, tel. 91/42 53 674, e-mail: rops.innowacje@wzp.pl

Więcej informacji na stronie http://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/

Pobierz plik:

WIS inkubator – ulotka

proces rekrutacji – grafika