Baza Konkurencyjności

Dodano przez: redaktor_w | 26 czerwca 2015

Baza Konkurencyjności jest narzędziem informatycznym służącym do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności. Informujemy iż na dotychczas funkcjonującej iteracji Bazy, umożliwiono rejestrację kont dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jednocześnie obowiązek upubliczniania przez beneficjentów PO WER zapytań ofertowych powstaje z dniem 1 lipca 2015r.

https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Docelowe narzędzie do upubliczniania zapytań ofertowych przeznaczone dla beneficjentów programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 (w tym PO WER), zostanie udostępnione w przyszłości o czym Państwa poinformujemy.

Zamówienia W PO WER
Zamówienia W PO WER

zamowienia_w_PO_WER.doc


61.0 KiB
41 Pobrań
Szczegóły