Pytania i odpowiedzi

Jak długo będę czekać na wyniki rekrutacji?

Czy rekrutacja we wrześniu jest jedyną, czy będą ogłaszane kolejne nabory?

Czy dziecko może być objęte opieką instytucjonalną przed przystąpieniem do projektu?

Strona 2 z 2 stron  < 1 2