Pytania i odpowiedzi

Jakie dokumenty są wymagane na etapie rekrutacji?

Co oznacza sformułowanie, że dane miejsce w żłobku nie jest finansowane ze środków publicznych oraz że uczestnik nie korzysta ze wsparcia w postaci dofinasowania ze środków publicznych, służących zapewnieniu opieki nad dziećmi do lat 3?

Czy powrót na rynek pracy uczestnika oznacza wyłącznie zatrudnienie na umowę o pracę?

Czy pod uwagę brane jest kryterium dochodowe?

Czy mogę zgłosić się do projektu pół roku przed planowanym powrotem do pracy?

Czy osoba przebywająca na zaległym urlopie wypoczynkowym może przystąpić do rekrutacji?

Czy osoba niepracująca musi rejestrować się w PUP, aby wziąć udział w projekcie?

Gdzie sprawdzić, czy wybrany żłobek, klub dziecięcy, opiekun dzienny spełnia wymagania projektu do otrzymania refundacji?

Czy w przypadku posiadania dwójki dzieci w wieku do lat trzech refundacja może być przyznana na każde z nich?

Czy nianią może być osoba z rodziny np. babcia?

Strona 1 z 2 stron  1 2 >