Zakończenie kolejnego naboru do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

10 września 2019 r. zakończył się kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Nabór wniosków trwał od 26 sierpnia 2019 r. Do dnia zakończenia naboru tj. 10 września 2019 r. do siedziby Realizatora projektu wpłynęły 594 formularze rekrutacyjne. Komisja Rekrutacyjna dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów, a następnie w dniu 25 września br., na stronie internetowej WUP w Szczecinie, będą opublikowane listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do objęcia wsparciem w podziale na osoby:

  • zamieszkałe i/lub powracające do pracy na terenie SSW,
  • spoza strefy SSW.

 Na podstawie ww. list zostaną zawarte umowy przystąpienia do projektu.