Zakończenie III naboru do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

5 grudnia 2018 r. zakończył się III nabór wniosków do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Trzeci nabór wniosków trwał od 26 listopada 2018 r. Do dnia zakończenia naboru tj. 5 grudnia 2018 r. do siedziby Realizatora projektu wpłynęło 205 wniosków. Komisja Rekrutacyjna dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów, a następnie w dniu 11 grudnia br., na stronie internetowej WUP w Szczecinie, będzie opublikowana lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do objęcia wsparciem. Na jej podstawie zostaną zawarte umowy przystąpienia do projektu.