„Zachodniopomorskie Małe Skarby” – III Rekrutacja

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Ogłoszenie o trzecim naborze do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza kolejny nabór do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nabór prowadzony będzie w dniach

od 26 listopada 2018 r. od godz. 8:00 do 5 grudnia 2018 r. do godz. 15:00

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać w ww. terminie osobiście, w:

  • kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41

lub

  • sekretariacie fili WUP w Koszalinie ul. Słowiańska 15a,

bądź wysłać pocztą (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do siedziby Realizatora projektu).

 

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod nr telefonów: 91 42 56 148, 91 42 56 147, 91 42 56 146 oraz 607 366 458.

UWAGA!!! OD DNIA 22 LISTOPADA OBOWIĄZUJE NOWY FORMULARZ REKRUTACYJNY

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w dziale dokumenty do pobrania.