Ważna informacja dla osób uczestniczących w rekrutacji do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby” w dniach 03.03 – 10.03.2020 r.

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Aktualizacja Regulaminu Uczestnictwa w projekcie „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, zakończenie procesu rekrutacji do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby” przeprowadzonej w dniach 03.03 - 10.03.2020 r. nie jest możliwe i publikacja list rankingowych w pierwotnie zakładanym terminie, tj. 25 marca nie będzie zrealizowana.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu, listy rankingowe zostaną opublikowane 3 kwietnia br.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, jak również mając na uwadze dobro przyszłych beneficjentów projektu, Realizator zdecydował wprowadzić do Regulaminu uczestnictwa w projekcie stosowne zapisy, umożliwiające osobom, które dostaną się do projektu w ramach ww. rekrutacji, powrót na rynek pracy / podjęcie zatrudnienia w stosownym terminie, tj. przed podpisaniem Umowy udziału oraz Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Ww. zapisy zostały ujęte w §4 ust. 23 i 24 i określają, iż Kandydat do projektu, który brał udział w procesie rekrutacji w dniach 03.03 - 10.03.2020 r. i zakończył urlop macierzyński / rodzicielski / wychowawczy lub ma możliwość podjęcia zatrudnienia po 25 marca 2020 r., może takie zatrudnienie podjąć i w sytuacji zakwalifikowania do projektu, z taką osobą będzie podpisana Umowa udziału.

Po opublikowaniu list rankingowych, pracownik projektu skontaktuje się z osobami zakwalifikowanymi do projektu, celem ustalenia terminu podpisania Umowy udziału w projekcie. Przy podpisaniu umowy Kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentów, potwierdzających status na rynku pracy, o których mowa w §3 pkt 2 ust.2 Regulaminu projektu, które powinny jednoznacznie potwierdzać termin powrotu do pracy, nie wcześniejszy jednak niż 25.03.2020 r.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Pytania lub wątpliwości należy kierować na adres: maleskarby@wup.pl