Obowiązujące dokumenty projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Realizator projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby” informuje, iż zmianie uległy następujące dokumenty:

- Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Zachodniopomorskie Małe Skarby”,

- Formularz rekrutacyjny,

- Umowa udziału w projekcie „Zachodniopomorskie Małe Skarby”,

- Formularz danych Uczestnika projektu.

 

Zmodyfikowana wersja ww. dokumentów obowiązuje od 22 listopada 2018 r.

(dostępna w dziale dokumenty do pobrania)