Modyfikacja formularza „Wniosek o refundację”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

 Ważna informacja dla Uczestników projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie wypełnienia załącznika nr 4 do Regulaminu – „Wniosek o refundację”, informujemy o zmianie ww. dokumentu.

 

Zmodyfikowana wersja formularza obowiązuje od 15 października 2018 r.

 (dostępna w dziale dokumenty do pobrania)

 

Wnioski, które wpłynęły przed ww. terminem zostaną rozpatrzone.