Aktualności

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie planuje kolejny nabór do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

10 września 2019 r. zakończył się kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Katarzyna Dmochowska

Ogłoszenie o planowanym naborze do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Zaświadczenie o zatrudnieniu - dodatkowy dokument wymagany przy składaniu wniosku o refundację

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

5 grudnia 2018 r. zakończył się III nabór wniosków do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Ogłoszenie o trzecim naborze do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz