WUP.XVA.322.231.ASt.2021 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Usługa zaprojektowania, wytworzenia i utrzymania systemu do obsługi max. dwóch naborów do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”.

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, w celu rozeznania cen rynkowych na Usługę zaprojektowania, wytworzenia i utrzymania systemu do obsługi max. dwóch naborów do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby” zwracamy się prośbą o przesłanie kalkulacji cenowej.

Opis przedmiotu zamówienia w załączeniu. Kalkulacja cenowa musi zawierać: koszt brutto oraz wartość netto.

Planowany termin realizacji zamówienia: rok 2022 r.- szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia.

Kalkulację cenową proszę kierować na adres mailowy: przetargi@wup.pl, do dnia 9 grudnia 2021 r.

Zaznaczam, iż rozeznanie cenowe stanowi element analizy rynku i nie jest zamówieniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a otrzymane od Państwa oferty nie powodują żadnych zobowiązań. Państwa kalkulacja stanowi istotny element wpływający na czynności przygotowawcze przedmiotowego postępowania, dlatego też zachęcam do złożenia kalkulacji.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.