WUP.VIIIA.322.298.ABar.2016 Dostawa schodołazu gąsienicowego wraz z wózkiem inwalidzkim

ZAWIADOMIENIE  O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA BEZ ZAWARCIA UMOWY

Działając na podstawie art. 70³ § 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 1964 r. K.C. (tj. Dz. IU. Z 2016 poz. 380 ze zm.) przekazujemy Państwu zawiadomienie o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, na podstawie przyjętych kryteriów określonych w Zapytaniu ofertowym, w dniu 29 listopada br. zakończył badanie ofert oraz wybrał ofertę najkorzystniejszą Wykonawcy Lift Profil Marek Hutnik z siedzibą w Częstochowie.

W toku czynności przygotowawczych do zawarcia przedmiotowej umowy ww. Wykonawca poinformował, iż odstępuje od zawarcia umowy.

W związku z powyższym, do kolejnego Wykonawcy, Lift Plus PL, z siedzibą we Wrzosowej, zwrócono się z zapytaniem czy oferta odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia oraz czy przystępuje do zawarcia umowy. W odpowiedzi, Wykonawca poinformował, że zaoferował przedmiot inny niż odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia w zakresie posiadania dodatkowych kół skrętnych
i tym samym nie może zawrzeć przedmiotowej umowy.

Po zwróceniu się z powyższą prośbą do trzeciego Wykonawcy, Nam - Lift Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Wykonawca poinformował, iż zaoferowany przedmiot nie spełnia parametru technicznego opisanego przez Zamawiającego.

W związku z powyższym, Zamawiający kończy przedmiotowe postępowanie na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty bez zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Dodano w dniu 5 grudnia 2016 r., przez Aneta Bartoszewska


W dniu 21 listopada do WUP w Szczecinie wpłynęło następujące pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści schodołaz gąsienicowy wyposażony w 4 koła kierunkowe a nie skrętne - ułatwiające obsługę schodołazu? Nasze urządzenie nie wymaga kół skrętnych gdyż jest mniejsze i lżejsze od pozostałych urządzeń. Producent z wieloletnim doświadczeniem proponuje nasze rozwiązanie ponieważ 2 koła skrętne nie spełniają oczekiwań osób obsługujących co do stabilnego i łatwiejszego poruszania się tym urządzeniem a jedynie niekorzystnie wpływają na jego cenę.

W dniu 22 listopada 2016 r. Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza dostawę schodołazu wyposażonego w dwa przednie koła skrętne oraz 2 tylne koła kierunkowe. Zastosowanie mechanizmu skrętnego konieczne jest w celu manewrowania na klatce schodowej Zamawiającego.

 

Dodano w dniu 22 listopada 2016 r., przez Aneta Bartoszewska


ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164/, zamieszczamy zapytanie ofertowe pn. „Dostawę schodołazu gąsienicowego wraz z wózkiem inwalidzkim”

Znak sprawy: WUP.VIIIA.322.298.ABar.2016

Pliki do pobrania: TUTAJ