WUP.VIIIA.322.297.ALe.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych/kserokopiarek dla WUP w Szczecinie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm./, zamieszczamy zapytanie ofertowe pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych/kserokopiarek dla WUP w Szczecinie”

Znak sprawy: WUP.VIIIA.322.297 ALe.2016

Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią ogłoszenia zamieszczonego dnia 21 listopada 2016 r. w Bazie Konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod numerem 1012249.

Pliki do pobrania: TUTAJ