WUP.VIIIA.322.272.ABar.2016 Organizacja spotkania noworocznego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164/, zamieszczamy zapytanie ofertowe pn. „Organizacja spotkania noworocznego”

Znak sprawy: WUP.VIIIA.322.272.ABar.2016

Pliki do pobrania: TUTAJ