WUP.XV.262.38.MBi.2024 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń on-line w podziale na dwie części.

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie informuję, iż w Bazie konkurencyjności, pod numerem: 2024-30741-187942 (Id 187942) zostało opublikowane Ogłoszenie z zapytaniem ofertowym pn.: Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń on-line w podziale na dwie części.

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187942

Zapraszam do zapoznania się z treścią ogłoszenia i do złożenia oferty.

Znak sprawy: WUP.XV.262.38.2024.MBi

Nomenklatura wg CPV: 80510000-2 Usługa szkolenia specjalistycznego.

Ofertę cenową należy złożyć WYŁĄCZNIE poprzez BAZĘ KONKURENCYJNOŚCI – Sekcja Oferty, w terminie do 22 kwietnia 2024 r. do godz. 10:00.


Powstaje w kontekście projektu
FEPZ.09.01-IZ.00-0002/23 - Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem FE PZ 2021-2027 na 2024 r.