WUP.XV.262.32.2024.MCzm Dostawa mebli biurowych w podziale na części

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonuje modyfikacji Zapytania ofertowego pn: "Dostawa mebli biurowych w podziale na części".

Szczegóły zostały zawarte w plikach do pobrania - załącznik Modyfikacja treści ZO 32_MCzm

Sposób oraz termin składania ofert pozostają bez zmian.

dodano 08-04-2024 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa mebli biurowych w podziale na części".

Znak sprawy: WUP.XV.262.32.2024.MCzm

Nomenklatura wg CPV: 39130000-2 Meble biurowe.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z treścią Zapytania ofertowego dostępnego w plikach do pobrania, a następnie złożenie oferty zgodnej z treścią dokumentu.

Miejsce składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć pocztą elektroniczną (jako skan podpisanych dokumentów) na adres:
przetargi@wup.pl w terminie do 12.04.2024 r. godz. 10:00