Znak postępowania WUP.XVA.322.29.MBi.2019- Usługa zorganizowania max 2 szkoleń z wykorzystaniem systemu LSI 2014 w ramach RPO WZ 2014-2020

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA