WUP.XVA.322.33.ASzu.2018 - Kompleksowa organizacja seminarium warsztatowego na temat skutecznych metod dotarcia do projektowej grupy docelowej (młodzież kategorii NEET) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój…

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA