WUP.XVA.322.28.ALe.2018 - Skuteczna komunikacja interpersonalna w zespole - warsztaty dla kadry kierowniczej realizującej zadania w zakresie EFS.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA