WUP.XVA.322.123.MBi.2018. Usługa jednodniowego szkolenia pn.: „Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych – warsztaty dla pracowników powiatowych urzędów pracy”

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA