SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - Usługa przygotowania i przeprowadzenia 1-dniowej konferencji pn. „Europejski Fundusz Społeczny - fundusz równych szans”

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - DOPRECYZOWANIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA