Znak sprawy: WUP.XVA.322.213.MBi.2017- “Dostawa aktualizacji oprogramowania antywirusowego NOD32 oraz aktualizacja subskrypcji Lansweeper”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I ORAZ UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI II

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA