WUP.XVA.322.121.PRy.2019 - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego wraz z zapewnieniem kontraktu obsługi technicznej na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY