WUP.XVA.322.289.ASzu.2017 Świadczenie usług pocztowych krajowych i zagranicznych oraz przesyłek kurierskich na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na rok 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA