Plan zamówień 2020

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w załączeniu zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2020

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.