Plan zamówień 2019

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w załączeniu zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

Plan postepowań u udzielenie zamówienia na rok 2019 po I korekcie znajduje się w Plikach do pobrania.

Plan postepowań u udzielenie zamówienia na rok 2019 po II korekcie znajduje się w Plikach do pobrania.

Plan postepowań u udzielenie zamówienia na rok 2019 po III korekcie znajduje się w Plikach do pobrania.

Plan postepowań u udzielenie zamówienia na rok 2019 po IV korekcie znajduje się w Plikach do pobrania.

Plan postepowań u udzielenie zamówienia na rok 2019 po V korekcie znajduje się w Plikach do pobrania.