Plan zamówień 2018

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2018 do pobrania TUTAJ.

Plan postepowań u udzielenie zamówienia na rok 2018 po I korekcie do pobrania TUTAJ

Plan postepowań u udzielenie zamówienia na rok 2018 po II korekcie do pobrania TUTAJ

Plan postepowań u udzielenie zamówienia na rok 2018 po III korekcie do pobrania TUTAJ