Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Działanie 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków.

Działanie 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków.

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków.

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
W dniu 21 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew...
Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - Aktualizacja Regulaminu konkursu  nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16 – WYDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW

Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16 – WYDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16 – WYDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 21 kwietnia 2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16 w wersji 1.2. Aktualizacja dokumentu wynika z przedłużenia terminu naboru wniosk...
Działanie 7.1 RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu  nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16

Działanie 7.1 RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.1 RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 21.04.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16 w wersji 1.2. IP...
Działanie 8.6 RPO WZ 2014-2020. Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16

Działanie 8.6 RPO WZ 2014-2020. Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.6 RPO WZ 2014-2020. Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16

Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z zakończonym w dniu 8 kwietnia 2016 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr  RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16 ogłoszonego w ramach Działania  8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia...
Działanie 8.10 RPO WZ 2014-2020 Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15

Działanie 8.10 RPO WZ 2014-2020 Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 8.10 RPO WZ 2014-2020 Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15

Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP. 08.10.00-IP.02-32-K03/15, Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę...
Działanie 7.1 W ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu  nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16

Działanie 7.1 W ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.1 W ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 19.04.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16 w wersji 1.1   ...
KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDŁUZENIA TERMINÓW NABORU W RAMACH DZIAŁAŃ 6.6, 7.1, 8.1, 8.3 ORAZ 8.7 RPO WZ 2014-2020

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDŁUZENIA TERMINÓW NABORU W RAMACH DZIAŁAŃ 6.6, 7.1, 8.1, 8.3 ORAZ 8.7 RPO WZ 2014-2020

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDŁUZENIA TERMINÓW NABORU W RAMACH DZIAŁAŃ 6.6, 7.1, 8.1, 8.3 ORAZ 8.7 RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WZ) informuje, iż w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań w zakresie wdrażania Programu, podjęto decyzję o zmianie systemu oceny wniosków o dofinansowanie projektów w celu usprawnienia jej dokonywania. Powyższe skutkuje również koniecznością przedłożenia Komitetowi Monitorującemu RPO...
Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 1/2016

Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 1/2016

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 1/2016

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

przekazujemy pierwszy w tym roku, egzemplarz ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierający informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

Pokaż swój projekt - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Pokaż swój projekt - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Pokaż swój projekt - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dodano przez: Daniel Sawicki

Pokaż swój projekt! Weź udział w ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”! Trwa nabór atrakcji do III edycji akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Jeśli jesteś beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich i chcesz pokazać go szerszemu gronu w ciekawej formie – dołącz do akcji i wypełnij formularz. Zgłoszenia można przekazywać do 22 kwietnia br. Dni Otwarte Funduszy...
Doradcy EURES współprowadzącymi spotkanie „Twoje życie jest bezcenne – nie pozwól się sprzedać”

Doradcy EURES współprowadzącymi spotkanie „Twoje życie jest bezcenne – nie pozwól się sprzedać”

Dla bezrobotnego | EURES | Wydarzenia | Doradcy EURES współprowadzącymi spotkanie „Twoje życie jest bezcenne – nie pozwól się sprzedać”

Dodano przez: Katarzyna Burdzińska
Doradcy EURES z WUP w Szczecinie wraz z Komendą Miejską Policji w Koszalinie oraz Strażą Graniczną w Kołobrzegu uczestniczą w kampanii informacyjnej na temat zagrożeń związanych z podejmowaniem pracy za granicą oraz handlem ludźmi.