Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 7.0

Aktualności WUP | TARCZA ANTYKRYZYSOWA 7.0

Dodano przez: admin

Przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami  o nr PKD:  55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.Z, 79.12.Z mogą ubiegać się z Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o świadczenie na rzecz ochrony miejsc prac.

Komunikat dla Beneficjentów PO KL w sprawie upływu daty końcowej dla archiwizacji dokumentów w ramach PO KL

Komunikat dla Beneficjentów PO KL w sprawie upływu daty końcowej dla archiwizacji dokumentów w ramach PO KL

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | aktualności | Komunikat dla Beneficjentów PO KL w sprawie upływu daty końcowej dla archiwizacji dokumentów w ramach PO KL

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej PO KL informuje, że zgodnie z art. 90 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 w dniu 20 listopada 2020 r.  upłynął trzyletni termin na przechowywanie dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Powyższe odnosi się również do danych osobowych uczestników projektów PO KL. W związku z tym, że minął...
Aktualizacja Tabeli z wykazem zmian dla Działania 7.6, tryb pozakonkursowy (P03)

Aktualizacja Tabeli z wykazem zmian dla Działania 7.6, tryb pozakonkursowy (P03)

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Aktualizacja Tabeli z wykazem zmian dla Działania 7.6, tryb pozakonkursowy (P03)

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, nabór nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P03/20 (tryb pozakonkursowy), udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowaną Tabelę z wykazem zmian. Aktualizacja jest konieczna ze względu na nieuwzględnienie jednej zmiany w poprzedniej tabeli.
Działanie 7.7 - Aktualizacja Regulaminu konkursu wersja 1.2

Działanie 7.7 - Aktualizacja Regulaminu konkursu wersja 1.2

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.7 - Aktualizacja Regulaminu konkursu wersja 1.2

Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19. REGIONALNY PROGRAM ZDROWOTNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO pn. „Profilaktyka wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych na lata 2020 - 2022”, udostępnia...
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w grudniu 2020r.

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w grudniu 2020r.

Dla instytucji | Statystyki, badania i analizy | Aktualności | Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w grudniu 2020r.

Dodano przez: Jacek Siekierzycki

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.

Działanie 7.7 (HPV) - Aktualizacja regulaminu konkursu

Działanie 7.7 (HPV) - Aktualizacja regulaminu konkursu

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.7 (HPV) - Aktualizacja regulaminu konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 informuje, iż wydłużeniu uległ czas trwania naboru w ramach Działania 7.7 (konkurs nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20) do 10.02.2021 r. W dniu dzisiejszym udostępniony został zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian. Jednocześnie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia:...
Poddziałanie 1.2.1 - Nabór wniosków  w trybie konkursowym.

Poddziałanie 1.2.1 - Nabór wniosków w trybie konkursowym.

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Aktualności | Poddziałanie 1.2.1 - Nabór wniosków w trybie konkursowym.

Dodano przez: Alicja Giszczak
Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N06 (typ 2a i 2b),  tryb nadzwyczajny

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N06 (typ 2a i 2b), tryb nadzwyczajny

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N06 (typ 2a i 2b), tryb nadzwyczajny

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 26.01.2021 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N06/21 dla podmiotów wskazanych w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskieg, przyjętego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie dofinansowania dodatków specjalnych w związku ze szczegó...
Działanie 7.6 (P03) - Aktualizacja Wezwania dla trybu pozakonkursowego

Działanie 7.6 (P03) - Aktualizacja Wezwania dla trybu pozakonkursowego

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.6 (P03) - Aktualizacja Wezwania dla trybu pozakonkursowego

Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, nabór nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P03/20 (tryb pozakonkursowy), udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowane załączniki do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym wraz z Tabelą z wykazem zmian.  
Działanie 7.7 (N06) - Instrukcje wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Działanie 7.7 (N06) - Instrukcje wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Fundusze Europejskie | RPO | Aktualności | Działanie 7.7 (N06) - Instrukcje wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnił dwie wersje instrukcji obowiązujące dla naboru w trybie nadzwyczajnym RPZP.07.07.00-IP.02-32-N06/21 tj. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu zakładającego rozliczanie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 dla projekt...