Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Informacja dotycząca ogłoszenia konkursu nr 1/9.2/IN/09

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Informacja dotycząca ogłoszenia konkursu nr 1/9.2/IN/09

Dodano przez: admin

Dnia 13 października br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/9.2/IN/09 na projekty w ramach:

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Informacja dotycząca ogłoszenia konkursu nr 1/6.1.1/IN/09

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Informacja dotycząca ogłoszenia konkursu nr 1/6.1.1/IN/09

Dodano przez: admin

Dnia 13 października br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/6.1.1/IN/09 na projekty w ramach:

Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

ZAPRASZAMY na V Targi Edukacyjne Szkół Wyższych i Policealnych „Edukacja dla każdego!” - 25 września 2013, godz.10:00 – 15:00, hala sportowa I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | ZAPRASZAMY na V Targi Edukacyjne Szkół Wyższych i Policealnych „Edukacja dla każdego!” - 25 września 2013, godz.10:00 – 15:00, hala sportowa I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Dodano przez: admin

ZAPRASZAMY na V Targi Edukacyjne Szkół Wyższych i Policealnych „Edukacja dla każdego!"  - 25 września 2013, godz.10:00 - 15:00, hala sportowa I LO im. St. Dubois w Koszalinie

 

 ZAPRASZAMY do udziału

w V Targach Edukacyjnych Szkół Wyższych i Policealnych

„Edukacja dla każdego!"

25 września 2013, godz.10:00 - 15:00<...

CIiPKZ w Koszalinie - Poradnictwo Zawodowe Dla Podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | CIiPKZ w Koszalinie - Poradnictwo Zawodowe Dla Podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej

Dodano przez: admin

W okresie od marca do końca maja 2013 roku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowe z koszalińskiej Filii WUP po raz kolejny realizowało indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe dla podopiecznych ośrodków pomocy społecznej - beneficjentów kolejnych edycji projektu systemowego „Szansa na rozwój". W wyżej wymienionym okresie wsparciem ze strony naszych doradców zawodowych objętych było 19 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...

Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu 1/9.1.2/12 – KOP VII

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | aktualności | Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu 1/9.1.2/12 – KOP VII

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów powołanych zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie do oceny wniosków w ramach konkursu 1/9.1.2/12 – KOP VII

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2013 – Priorytet IX

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | aktualności | Nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2013 – Priorytet IX

Dodano przez: admin

W dniu 1 sierpnia 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1 Priorytetu IX POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, realizowany w trybie systemowym „przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”.

Ogłoszenie konkursu otwartego nr 1/9.1.1/13 w ramach Priorytetu IX.

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | aktualności | Ogłoszenie konkursu otwartego nr 1/9.1.1/13 w ramach Priorytetu IX.

Dodano przez: admin

Dnia 1 sierpnia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs otwarty nr 1/9.1.1/13 na projekty w ramach Poddziałania: -9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

Udzielona pomoc w ramach VIII Priorytetu (Działanie 8.1) – stan na 30.06.2013 r.

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | aktualności | Udzielona pomoc w ramach VIII Priorytetu (Działanie 8.1) – stan na 30.06.2013 r.

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż na stronie internetowej Urzędu poświeconej Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki (POKL) zostały zamieszczone Listy przedsiębiorstw i osób samozatrudnionych, którym została udzielona pomoc publiczna na zasadzie wyłączeń blokowych lub pomocy de minimis w ramach konkursów organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dla Działania 8.1 PO KL.

Informacja dotycząca zmiany terminu zakończenia prac I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/6.1.1/13 oraz przedstawienie zaktualizowanego harmonogramu przepr

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | aktualności | Informacja dotycząca zmiany terminu zakończenia prac I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/6.1.1/13 oraz przedstawienie zaktualizowanego harmonogramu przepr

Dodano przez: admin

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca przedstawia zaktualizowany harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny konkursu otwartego poszczególne terminy obliczane są od daty złożenia wniosku. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu 1/6.1.1/13 prowadzony był od 28 maja 2013 r., do dnia zawieszenia konkursu tj.: do dnia 05.07.2013 r.

Została zatwierdzona lista rankingowa wniosków podlegających ocenie w ramach konkursu otwartego nr 1/6.2/13 - II TURA

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | aktualności | Została zatwierdzona lista rankingowa wniosków podlegających ocenie w ramach konkursu otwartego nr 1/6.2/13 - II TURA

Dodano przez: admin

ista rankingowa jest wynikiem oceny dokonanej przez Komisję Oceny Projektów na posiedzeniu nr II i stanowi listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, w podziale na: