Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Została zatwierdzona lista rankingowa wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/VII/IN/10

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Została zatwierdzona lista rankingowa wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/VII/IN/10

Dodano przez: admin

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1/VII/IN/10

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1/VII/IN/10

Dodano przez: admin

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu 1/VII/IN/10 prowadzony był do dnia 15 września 2010 r., w związku z tym posiedzenie KOP zostało wyznaczone na dzień 8 października 2010 r.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1/VIII/IN/10

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1/VIII/IN/10

Dodano przez: admin

Informacja dotycząca listu intencyjnego dla projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Informacja dotycząca listu intencyjnego dla projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym

Dodano przez: admin

Informacja dotycząca zmiany zapisów w dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/VIII/IN/10

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Informacja dotycząca zmiany zapisów w dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/VIII/IN/10

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w związku ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL, odnośnie oceny części 3.4 wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego, stwierdzono nieścisłość w obowiązującej Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/VIII/IN/10 z dnia 25 maja 2010 r., w konsekwencji czego zaktualizowano zapis w części 3.4

Informacja dotycząca zmiany zapisów w dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/VII/IN/10

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Informacja dotycząca zmiany zapisów w dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/VII/IN/10

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w związku ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL, odnośnie oceny części 3.4 wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego, stwierdzono nieścisłość w obowiązującej Dokumentacji Konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/VII/IN/10 z dnia 24 maja 2010 r., w konsekwencji czego zaktualizowano zapis w części 3.4 Wymagane rezultaty i wartość dodana, ppkt 3.4.1 przedmiotowej dokumentacji, określający liczbę punktów, które moż...

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotycząca procedury wyboru partnerów w projekcie innowacyjnym testującym

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Interpretacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotycząca procedury wyboru partnerów w projekcie innowacyjnym testującym

Dodano przez: admin

Powodem wprowadzenia do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zapisów dotyczących sposobu wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych w przypadku podmiotów o których mowa wart. 3 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych było zapewnienie przejrzystości i równego traktowania wszystkich podmiotów. Art. 28a ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wskazuje na etap ubiegania się o dofinansowanie.

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego Priorytetu VIII innowacyjny

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego Priorytetu VIII innowacyjny

Dodano przez: admin

Dnia 25 maja br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/VIII/IN/10 na projekty w ramach:

Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego Priorytetu VII innowacyjny

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego Priorytetu VII innowacyjny

Dodano przez: admin

Dnia 24 maja br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/VII/IN/10 na projekty w ramach:

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1/6.1.1/IN/09

Fundusze Europejskie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | Innowacyjność i ponadnarodowość | Aktualności | Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1/6.1.1/IN/09

Dodano przez: admin

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram dla konkursu zamkniętego nr 1/6.1.1/IN/09.